Riešenie úloh 7. cvičenia


 1. Riešenie:

  meno_suboru = input('zadaj meno súboru: ')
  with open(meno_suboru, 'r', encoding='utf-8') as subor:
    subor.readline()
    print('druhý riadok suboru:', repr(subor.readline().rstrip('\n')))
  

 1. Riešenie:

  meno_suboru = input('zadaj meno súboru: ')
  with open(meno_suboru, 'r', encoding='utf-8') as subor:
    riadok = subor.readline()
  print('každý druhý znak:', repr(riadok[1:-1:2]))
  

 1. a.Riešenie - čítaním pomocou readline() a while-cyklu:

  meno_suboru = input('zadaj meno súboru: ')
  with open(meno_suboru, 'r', encoding='utf-8') as subor:
    pocet = dlzka = 0
    riadok = subor.readline()
    while riadok:
      if len(riadok) > dlzka:
        dlzka = len(riadok)
      pocet += 1
      riadok = subor.readline()
  print('počet riadkov súboru:', pocet)
  print('najdlhší riadok má', dlzka, 'znakov')
  

  b.Riešenie - čítaním riadkov pomocou for-cyklu:

  meno_suboru = input('zadaj meno súboru: ')
  with open(meno_suboru, 'r', encoding='utf-8') as subor:
    pocet = dlzka = 0
    for riadok in subor:
      if len(riadok) > dlzka:
        dlzka = len(riadok)
      pocet += 1
  print('počet riadkov súboru:', pocet)
  print('najdlhší riadok má', dlzka, 'znakov')
  

  c.Riešenie - prečítaním naraz celého súboru pomocou read():

  meno_suboru = input('zadaj meno súboru: ')
  with open(meno_suboru, 'r', encoding='utf-8') as subor:
    cely = subor.read()
  pocet = dlzka = 0
  while cely:
    i = cely.find('\n') + 1
    if i == 0:
      i = len(cely)
    if i > dlzka:
      dlzka = i
    pocet += 1
    cely = cely[i:]
  print('počet riadkov súboru:', pocet)
  print('najdlhší riadok má', dlzka, 'znakov')
  

 1. Riešenie:

  meno_suboru = input('zadaj meno súboru: ')
  with open(meno_suboru, 'r', encoding='utf-8') as subor:
    print('riadky s tromi slovami:')
    for riadok in subor:
      if riadok.count(' ') == 2:
        print(riadok, end='')
  

 1. Riešenie:

  meno_suboru = input('zadaj meno súboru: ')
  with open(meno_suboru, 'r', encoding='utf-8') as subor:
    print('druhé slová:')
    for riadok in subor:
      if riadok.count(' ') >= 2:
        i1 = riadok.find(' ')
        i2 = riadok.find(' ', i1+1)
        print(riadok[i1+1:i2])
  

 1. Riešenie:

  def priemer(meno_suboru):
    with open(meno_suboru, 'r') as subor:
      sucet = pocet = 0
      for riadok in subor:
        sucet += int(riadok)
        pocet += 1
    if pocet:
      return sucet / pocet
    return 'prázdny súbor'
  

 1. Riešenie:

  def riadky_s_textom(meno_suboru, text):
    with open(meno_suboru, 'r', encoding='utf-8') as subor:
      for riadok in subor:
        if text in riadok:
          print(riadok, end='')
  

 1. Riešenie:

  def posledny_riadok(meno_suboru):
    with open(meno_suboru, 'r', encoding='utf-8') as subor:
      riadok = ''
      for riadok in subor:
        pass
    return riadok.rstrip('\n')
  
  def predposledny_riadok(meno_suboru):
    with open(meno_suboru, 'r', encoding='utf-8') as subor:
      predposledny = posledny = ''
      for riadok in subor:
        predposledny, posledny = posledny, riadok
    return predposledny.rstrip('\n')
  
  def najdlhsi_riadok(meno_suboru):
    with open(meno_suboru, 'r', encoding='utf-8') as subor:
      najdlhsi = subor.readline()
      for riadok in subor:
        if len(riadok) > len(najdlhsi):
          najdlhsi = riadok
    return najdlhsi.rstrip('\n')
  

 1. Riešenie:

  def ity(meno_suboru, index):
    with open(meno_suboru, 'r', encoding='utf-8') as subor:
      if index >= 0:
        for i, riadok in enumerate(subor):
          if i == index:
            return riadok.rstrip('\n')
    return None   # chybný index
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  
  def vypis_subor(meno_suboru):
    y = 20
    with open(meno_suboru, 'r', encoding='utf-8') as subor:
      for riadok in subor:
        canvas.create_text(190, y, text=riadok)
        #canvas.create_text(50, y, text=riadok, anchor='nw')
        y += 16
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  vypis_subor('text3.txt')
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  
  def kresli(meno_suboru):
    with open(meno_suboru, 'r') as subor:
      x0 = None  # nejaká nečíselná hodnota
      for riadok in subor:
        i = riadok.find(' ')
        x, y = int(riadok[:i]), int(riadok[i:])
        canvas.create_oval(x-3, y-3, x+3, y+3)
        if x0 != None:
          canvas.create_line(x0, y0, x, y)
        x0, y0 = x, y
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  kresli('body.txt')
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  
  def kresli(meno_suboru):
    with open(meno_suboru, 'r') as subor:
      x0 = None
      for riadok in subor:
        i = riadok.find(' ')
        if i < 0:       # ak v riadku nie je medzera
          x0 = None
        else:
          x, y = int(riadok[:i]), int(riadok[i:])
          canvas.create_oval(x-3, y-3, x+3, y+3)
          if x0 != None:
            canvas.create_line(x0, y0, x, y)
          x0, y0 = x, y
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  kresli('body1.txt')
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  
  def do_riadkov(meno_suboru, sirka):
    x, y = 50, 50
    with open(meno_suboru, 'r') as subor:
      for i, farba in enumerate(subor):
        if i and i % sirka == 0:
          x = 50
          y += 33
        canvas.create_rectangle(x, y, x+30, y+30, fill=farba.strip())
        x += 33
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  do_riadkov('farby.txt', 4)
  

 1. Riešenie:

  import random
  
  def nahodne_cisla(meno_suboru, pocet):
    with open(meno_suboru, 'w') as subor:
      for i in range(pocet):
        print(random.randint(100, 999), file=subor)
  

 1. Riešenie:

  def vyrob(meno_suboru, pocet, text):
    with open(meno_suboru, 'w') as subor:
      subor.write(f'''# program pre vyrob({meno_suboru!r}, {pocet}, {text!r})
  i = 0
  while i < {pocet}:
    print({text!r})
    i += 1
  ''')
  
  vyrob('skript.py', 20, 'Programujem v Pythone')
  import skript
  

 1. Riešenie:

  import random
  
  def nahodne_body(meno_suboru, pocet):
    with open(meno_suboru, 'w') as subor:
      for i in range(pocet):
        x = random.randint(10, 370)
        y = random.randint(10, 250)
        print(x, y, file=subor)
  

 1. Riešenie:

  from math import sin, cos, radians
  
  def body_na_kruznici(meno_suboru, pocet, r, x, y):
    with open(meno_suboru, 'w') as subor:
      uhol = 0
      for i in range(pocet+1):
        xx = x + r*cos(radians(uhol))
        yy = y + r*sin(radians(uhol))
        print(round(xx), round(yy), file=subor)
        uhol += 360 / pocet
  

 1. Riešenie:

  def pridaj(meno_suboru, text):
    with open(meno_suboru, 'a', encoding='utf-8') as subor:
      print(text, file=subor)
  

 1. Riešenie:

  def vyhod_riadok(meno_suboru, index):
    if index < 0:
      with open(meno_suboru, 'r', encoding='utf-8') as subor:
        for riadok in subor:
          index += 1
    with open(meno_suboru, 'r', encoding='utf-8') as subor:
      cely = ''
      for i, riadok in enumerate(subor):
        if i != index:
          cely += riadok
    with open(meno_suboru, 'w', encoding='utf-8') as subor:
      subor.write(cely)