Riešenie úloh 8. cvičenia


 1. Riešenie:

  den = ['pondelok', 'utorok', 'streda', 'štvrtok', 'piatok', 'sobota', 'nedeľa']
  day = ['Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday', 'Sunday']
  
  for d in den:
    print(d, end=' ')
  print()
  for d in day:
    print(d, end=' ')
  print()
  
  for i in range(7):
    print(den[i], day[i])
  

 1. Riešenie:

  domy = [4, 2, 0, 5, 0, 1, 5, 4]
  # vypis
  print('počet obyvateľov je', sum(domy))
  print('neobývaných domov je', domy.count(0))
  print('maximálny počet obyvateľov v dome je', max(domy))
  print('počet maximálnych domov je', domy.count(max(domy)))
  

 1. Riešenie:

  def vypis_recept(zoznam):
    for i in range(0, len(zoznam), 3):
      print(zoznam[i], zoznam[i + 1], zoznam[i + 2])
  

 1. Riešenie:

  def vypis(zoznam, pocet):
    for i, prvok in enumerate(zoznam):
      if (i+1) % pocet == 0 or i == len(zoznam)-1:
        print(prvok, end='\n')
      else:
        print(prvok, end=' ')
  

  alebo

  def vypis(zoznam, pocet):
    p = 1
    for prvok in zoznam:
      if p == pocet:
        print(prvok, end='\n')
        p = 1
      else:
        print(prvok, end=' ')
        p += 1
    if p != 1:
      print()
  

  alebo

  def vypis(zoznam, pocet):
    p = 0
    for prvok in zoznam:
      print(prvok, end=' ')
      p = (p+1) % pocet
      if p == 0:
        print()
    if p:
      print()
  

 1. Riešenie:

  def najdlhsie(zoznam):
    naj = zoznam[0]
    for prvok in zoznam:
      if len(prvok) > len(naj):
        naj = prvok
    return naj
  

 1. Riešenie:

  def start(zoznam, n):
    vysl = []
    for prvok in zoznam:
      vysl.append(prvok[:n])
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def cele(zoznam):
    vysl = []
    for prvok in zoznam:
      vysl.append(int(prvok))
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def vzostupne(zoznam):
    for i in range(len(zoznam) - 1):
      if zoznam[i] > zoznam[i + 1]:
        return False
    return True
  

 1. Riešenie:

  def rozdel(retazec):
    vysl, prvok = [], ''
    for znak in retazec+' ':
      if znak == ' ' or znak == '\n':  # alebo if znak in ' \n':
        if prvok:           # alebo if prvok != '':
          vysl.append(prvok)
          prvok = ''
      else:
        prvok += znak
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def kresli_text(zoznam):
    if len(zoznam) == 3:
      x, y, text = zoznam
      font = 'arial 20'
    else:
      x, y, text, font = zoznam
    canvas.create_text(x, y, text=text, font=font)
  

 1. Riešenie:

  def kresli(r, zoznam):
    x, y = 10+r, 100
    for farba in zoznam:
      canvas.create_oval(x-r, y-r, x+r, y+r, fill=farba)
      x += 2*r
  

 1. Riešenie:

  import random
  
  def nahodne_farby(n):
    vysl = []
    for i in range(n):
      vysl.append(f'#{random.randrange(256**3):06x}')
    return vysl
  
  kresli(9, nahodne_farby(20))
  

 1. Riešenie:

  def histogram(zoznam):
    x, y = 10, 250
    sirka = 360 // len(zoznam)
    for hodnota in zoznam:
      farba = f'#{random.randrange(256**3):06x}'
      canvas.create_rectangle(x, y, x+sirka, y-hodnota, fill=farba)
      x += sirka
  

 1. Riešenie:

  def zluc(zoz1, zoz2):
    n = min(len(zoz1), len(zoz2))
    vysl = []
    for i in range(n):
      vysl += [zoz1[i], zoz2[i]]    # alebo vysl.extend([zoz1[i], zoz2[i])
    return vysl + zoz1[n:] + zoz2[n:]
  

 1. Riešenie:

  def spoj(zoznam):
    vysl = ''
    for prvok in zoznam:
      if vysl:
        vysl += ' '
      vysl += str(prvok)
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def replace(zoznam, co, zaco):
    for i, prvok in enumerate(zoznam):
      if prvok == co:
        zoznam[i] = zaco
  

 1. Riešenie:

  def dvojice(zoznam):
    i = 0
    while i < len(zoznam)-1:
      zoznam[i:i+2] = [zoznam[i] + zoznam[i+1]]
      i += 1
  

 1. Riešenie:

  def fibonacci(n):
    vysl = []
    f1, f2 = 0, 1
    for i in range(n):
      vysl.append(f1)
      f1, f2 = f2, f1+f2
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def rozklad(x):
    vysl = []
    i = 2
    while x > 1:
      if x % i == 0:
        vysl.append(i)
        x //= i
      else:
        i += 1
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def postupnost(x):
    vysl = []
    while x != 1:
      vysl.append(x)
      if x % 2:
        x = 3*x + 1
      else:
        x //= 2
    vysl.append(x)
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def vyhod_neparne(zoznam):
    i = 0
    while i < len(zoznam):
      if zoznam[i] % 2:
        zoznam.pop(i)   # alebo  del zoznam[i]
      else:
        i += 1
  

 1. Riešenie:

  def vloz_za_kazde(zoznam, hodnota):
    for i in range(len(zoznam), 0, -1):
      zoznam.insert(i, hodnota)
  

  alebo

  def vloz_za_kazde(zoznam, hodnota):
    for i in range(1, 2*len(zoznam), 2):
      zoznam.insert(i, hodnota)
  

 1. Riešenie:

  import random
  
  def nahodne_body(n):
    vysl = []
    for i in range(n):
      vysl += [random.randint(10, 370), random.randint(10, 250)]
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  from math import sin, cos, radians
  
  def stvorec(x, y, r, uhol):
    vysl = []
    for u in range(uhol, 360+uhol, 90):
      vysl.append(x + r*cos(radians(u)))
      vysl.append(y + r*sin(radians(u)))
    return vysl