Riešenie úloh 9. cvičenia


 1. Riešenie:

  def posun(zoznam):
    zoznam.append(zoznam.pop(0))
  

 1. Riešenie:

  def vyhod_none(ntica):
    vysl = ()
    for prvok in ntica:
      if prvok != None:
        vysl += (prvok,)
    return vysl
  

  alebo

  def vyhod_none(ntica):
    vysl = []
    for prvok in ntica:
      if prvok != None:
        vysl.append(prvok)
    return tuple(vysl)
  

  alebo

  def vyhod_none(ntica):
    vysl = list(ntica)
    while None in vysl:
      vysl.remove(None)
    return tuple(vysl)
  

 1. Riešenie:

  import random
  
  def dve_kocky(pocet):
    zoz = [0] * 13
    for i in range(pocet):
      zoz[random.randint(1, 6) + random.randint(1, 6)] += 1
    return zoz
  

 1. Riešenie:

  def desiatkova(cislo):
    vysl = []
    for cifra in str(cislo):
      vysl.append(int(cifra))
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def dvojkova(cislo):
    vysl = []
    for cifra in f'{cislo:b}':
      vysl.append(int(cifra))
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def z_dvojkovej(zoznam):
    reťazec = ''
    for cifra in zoznam:
      reťazec += str(cifra)
    return int(reťazec, 2)
  

 1. Riešenie:

  import random
  
  def nahodne_body(pocet):
    vysl = []
    for i in range(pocet):
      vysl.append((random.randrange(380), random.randrange(260)))
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  canvas.create_line(sorted(nahodne_body(100)))
  

 1. Riešenie:

  def sort_y(zoznam):
    for i, (x, y) in enumerate(zoznam):
      zoznam[i] = (y, x)
    zoznam.sort()
    for i, (y, x) in enumerate(zoznam):
      zoznam[i] = (x, y)
  
  canvas.create_line(sort_y(nahodne_body(100)))
  

 1. Riešenie:

  def prerob(cislo):
    cislo = str(cislo)
    vysl = []
    while cislo:
      vysl.append(cislo[-3:])
      cislo = cislo[:-3]
    return '_'.join(reversed(vysl))
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  
  def sipka(xy1, xy2):
    canvas.create_line(xy1, xy2, arrow='last')
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  canvas.create_rectangle(150, 50, 250, 150, fill='gold')
  sipka((150, 50), (250, 50))
  sipka((250, 50), (250, 150))
  sipka((250, 150), (150, 150))
  sipka((150, 150), (150, 50))
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  from math import sin, cos, radians
  
  def sipka(xy1, xy2):
    canvas.create_line(xy1, xy2, arrow='last')
  
  def vektor(xy, dlzka, uhol):
    x, y = xy
    xy1 = x + dlzka*cos(radians(uhol)), y + dlzka*sin(radians(uhol))
    sipka(xy, xy1)
    return xy1
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  
  poz = (200, 120)
  for uhol in range(0, 720, 144):
    poz = vektor(poz, 100, uhol)
  

 1. Riešenie:

  def zoznam_cisel(retazec):
    vysl = []
    for prvok in retazec.split():
      vysl.append(int(prvok))
    return vysl
  

  alebo

  def zoznam_cisel(retazec):
    vysl = retazec.split()
    for i, prvok in enumerate(vysl):
      vysl[i] = int(prvok)
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def retazec(zoznam):
    pom = []
    for prvok in zoznam:
      pom.append(str(prvok))
    return ' '.join(pom)
  

 1. Riešenie:

  def zadaj(pocet):
    while True:
      zoz = input(f'zadaj {pocet} čísla: ').split()
      if len(zoz) == pocet:
        for i in range(pocet):
          zoz[i] = int(zoz[i])
        return zoz
  

 1. Riešenie:

  def zisti(slovo1, slovo2):
    return sorted(slovo1) == sorted(slovo2)
  

 1. Riešenie:

  def vsetky_rozne(zoznam):
    zoz = sorted(zoznam)
    for i in range(len(zoz) - 1):
      if zoz[i] == zoz[i + 1]:
        return False
    return True
  

 1. Riešenie:

  def enum(postupnost):
    cislo = 0
    vysl = []
    for prvok in postupnost:
      vysl.append((cislo, prvok))
      cislo += 1
    return tuple(vysl)
  

  alebo

  def enum(postupnost):
    cislo = 0
    vysl = ()
    for prvok in postupnost:
      vysl += ((cislo, prvok),)
      cislo += 1
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def moj_zip(post1, post2):
    vysl = []
    for i in range(min(len(post1), len(post2))):
      vysl.append((post1[i], post2[i]))
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def enum(postupnost):
    return tuple(moj_zip(range(len(postupnost)), postupnost))
  

 1. Riešenie:

  def od_zip(zoznam):
    z1, z2 = [], []
    for p1, p2 in zoznam:
      z1.append(p1)
      z2.append(p2)
    return z1, z2
  

 1. Riešenie:

  def do_dvojic(zoznam):
    vysl = []
    for i in range(0, len(zoznam), 2):
      vysl.append(tuple(zoznam[i:i + 2]))
    return vysl
  

  alebo pomocou moj_zip z úlohy (19)

  def do_dvojic(zoznam):
    return moj_zip(zoznam[::2], zoznam[1::2])
  

 1. Riešenie:

  import random
  
  def pomiesaj(zoznam):
    n = len(zoznam)
    for i in reversed(range(1, n)):
      x = random.randint(0, i)
      zoznam[x], zoznam[i] = zoznam[i], zoznam[x]