Riešenie 12. cvičenia


 1. Riešenie:

  def hviezdicky(n):
    m = 0
    while n != 0:
      print (' '*m + '*'*(2*n-1))
      n = n-1
      m = m+1
  

 1. Riešenie:

  def tostr(cislo):
    if cislo <= 9:
      return chr(cislo + 48)
    return tostr(cislo//10) + tostr(cislo%10)
  

 1. Riešenie:

  def toint(retazec):
    if len(retazec) == 1:
      return ord(retazec[0]) - 48
    return toint(retazec[:-1])*10 + toint(retazec[-1])
  

 1. Riešenie:

  def pocet(znak, retazec):
    if len(retazec) == 0:
      return 0
    if retazec[0] == znak:
      return 1 + pocet(znak, retazec[1:])
    return pocet(znak, retazec[1:])
  

  alebo:

  def pocet(znak, retazec):
    if len(retazec) == 0:
      return 0
    return (retazec[0]==znak) + pocet(znak, retazec[1:])
  

 1. Riešenie:

  def pocet(znak, retazec):
    if len(retazec) == 0:
      return 0
    stred = len(retazec)//2 + 1
    return (retazec[0]==znak) + pocet(znak, retazec[1:stred]) + pocet(znak, retazec[stred:])
  

  alebo:

  def pocet(znak, retazec):
    if len(retazec) == 0:
      return 0
    if len(retazec) == 1:
      return int(retazec[0]==znak)
    stred = len(retazec) // 2
    return pocet(znak, retazec[:stred]) + pocet(znak, retazec[stred:])
  

 1. Riešenie:

  def nsd(a, b):
    if b == 0:
      return a
    return nsd(b, a%b)
  

 1. Riešenie:

  def sucet(zoznam):
    if len(zoznam) == 0:
      return 0
    return zoznam[0] + sucet(zoznam[1:])
  

 1. Riešenie:

  def dve_hodnoty(zoznam):
    if zoznam == []:
      return 0, 0
    if len(zoznam) == 1:
      return 1, zoznam[0]
    stred = len(zoznam) // 2
    p1, s1 = dve_hodnoty(zoznam[:stred])
    p2, s2 = dve_hodnoty(zoznam[stred:])
    return p1+p2, s1+s2
  

 1. Riešenie:

  def sucet2(zoznam):
    if zoznam == []:
      return 0
    if len(zoznam) == 1:
      if type(zoznam[0]) == list:
        return sucet2(zoznam[0])
      else:
        return zoznam[0]
    stred = len(zoznam) // 2
    return sucet2(zoznam[:stred]) + sucet2(zoznam[stred:])
  

 1. Riešenie:

  def strom(n, d, farba='red'):
    t.fd(d)
    if n == 0:
      t.dot(18, farba)
    else:
      t.lt(40)
      strom(n-1, d*0.7, 'red')
      t.rt(75)
      strom(n-1, d*0.6, 'yellow')
      t.lt(35)
    t.bk(d)
  

 1. Riešenie:

  def stvorce(n, a):
    t.fd(a/2)
    if n > 0:
      t.lt(45)
      stvorce(n-1, a * 2**0.5 / 2)
      t.rt(45)
    t.fd(a/2)
    t.lt(90)
    for i in range(3):
      t.fd(a)
      t.lt(90)
  

 1. Riešenie:

  def trojuholniky(n, a):
    t.fd(a/2)
    if n > 0:
      t.lt(60)
      trojuholniky(n-1, a/2)
      t.rt(60)
    t.fd(a/2)
    t.lt(120)
    for i in range(2):
      t.fd(a)
      t.lt(120)
  

 1. Riešenie:

  def kriziky(n, d):
    if n > 0:
      for i in range(4):
        t.fd(d)
        if n > 1:
          t.rt(45)
          kriziky(n-1, d/3)
          t.lt(45)
        t.bk(d)
        t.rt(90)
  

  a vylepšená verzia:

  def kriziky(n, d, p=4):
    if n > 0:
      for i in range(p):
        t.fd(d)
        if n > 1:
          t.rt(180/p)
          kriziky(n-1, d/3, p)
          t.lt(180/p)
        t.bk(d)
        t.rt(360/p)