Riešenie 13. cvičenia


 1. Riešenie:

  >>> modra = vyrob(7, 7, 3)
  >>> vypis(modra)
  3 3 3 3 3 3 3
  3 3 3 3 3 3 3
  3 3 3 3 3 3 3
  3 3 3 3 3 3 3
  3 3 3 3 3 3 3
  3 3 3 3 3 3 3
  3 3 3 3 3 3 3
  

 1. Riešenie:

  modra = vyrob(7, 7, 3)
  
  canvas = tkinter.Canvas()
  canvas.pack()
  vykresli(modra)
  

 1. Riešenie:

  b = [[0, 1, 1, 1, 0],
     [0, 1, 0, 0, 1],
     [0, 1, 1, 1, 0],
     [0, 1, 0, 0, 1],
     [0, 1, 1, 1, 0]]
  
  f = [[0, 2, 2, 2, 2],
     [0, 2, 0, 0, 0],
     [0, 2, 2, 2, 0],
     [0, 2, 0, 0, 0],
     [0, 2, 0, 0, 0]]
  
  g = [[0, 0, 3, 3, 3],
     [0, 3, 0, 0, 0],
     [0, 3, 0, 3, 3],
     [0, 3, 0, 0, 3],
     [0, 0, 3, 3, 0]]
  

 1. Riešenie:

  def zvys(tab, o_kolko=1):
    for riadok in tab:
      for i in range(len(riadok)):
        riadok[i] = (riadok[i] + o_kolko) % 4
  

 1. Riešenie:

  modra = vyrob(7, 7, 3)
  for i in range(2, 5):
    for j in range(2, 5):
      modra[i][j] = 0
  vykresli(modra)
  

 1. Riešenie:

  def obdlznik(tab, r1, s1, r2, s2, hodnota):
    for i in range(r1, r2 + 1):
      for j in range(s1, s2 + 1):
        tab[i][j] = hodnota
  
  modra = vyrob(7, 7, 3)
  obdlznik(modra, 2, 2, 4, 4, 0)
  vykresli(modra)
  
  test = vyrob(12, 12, 0)
  obdlznik(test, 2, 1, 4, 5, 1)
  obdlznik(test, 6, 1, 10, 5, 2)
  obdlznik(test, 1, 7, 9, 10, 3)
  vykresli(test)
  

 1. Riešenie:

  def sachovnica(n, h1, h2):
    vysl = [0] * n
    h = h1, h2
    for i in range(n):
      r = [0] * n
      for j in range(n):
        r[j] = h[(i+j) % 2]
      vysl[i] = r
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def mala_nasobilka(n):
    vysl = [0] * n
    for i in range(n):
      r = [0] * n
      for j in range(n):
        r[j] = (i+1)*(j+1)
      vysl[i] = r
    return vysl
  

 1. vo verzii vyrob1 sa rozkopíruje premenná riadok do všetkých riadkov štvorcovej tabuľky - všetky obsahujú čísla od 1 do n:

  1 2 3 4 5 6
  1 2 3 4 5 6
  1 2 3 4 5 6
  1 2 3 4 5 6
  1 2 3 4 5 6
  

  vo verzii vyrob2 premenná riadok má pre každý riadok štvorcovej tabuľky novú referenciu - každý ďalší riadok je o 1` dlhší od predchádzajúceho:

  1
  1 2
  1 2 3
  1 2 3 4
  1 2 3 4 5
  

 1. Riešenie:

  def vykresli(tab, vel=20):
    farby = ('white', 'black', 'red', 'blue', 'green', 'yellow')
    canvas.delete('all')
    for i, riadok in enumerate(tab):
      for j, prvok in enumerate(riadok):
        x, y = j*vel, i*vel
        farba = farby[prvok % len(farby)]
        canvas.create_rectangle(x, y, x+vel, y+vel,
                    fill=farba, outline='light gray')
    canvas.update()
  
  tab = vyrob(50, 50, 0)
  for i in range(50):
    for j in range(50):
      tab[i][j] = random.randrange(8)
  vykresli(tab, 5)
  

 1. Riešenie:

  def otoc(tab):
    n = len(tab)
    vysl = [0] * n
    for j in range(n):
      riadok = []
      for i in reversed(range(n)):
        riadok.append(tab[i][j])
      vysl[j] = riadok
    return vysl
  
  for i in range(40):
    vykresli(b)
    canvas.after(2000)
    b = otoc(b)
  

 1. Riešenie:

  def spoj(tab1, tab2):
    vysl = []
    for i in range(len(tab2)):
      vysl.append(tab1[i] + tab2[i])
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def nahodne():
    tab = []
    for i in range(n):
  ##    p = []
  ##    for j in range(n):
  ##      p.append(random.randint(0, 1))
  ##    tab.append(p)
      tab.append([0] * n)
    k = 10
    for i in range(k):
      tab[n//2][(n-k)//2 + i] = 1
    return tab
  

 1. Riešenie:

  def kruh(tab, r, r1, s1, hodnota):
    n = len(tab)
    for i in range(n):
      for j in range(n):
        vzd = ((i-r1)**2 + (j-s1)**2) ** 0.5
        if vzd <= r:
          tab[i][j] = hodnota
  
  t = vyrob(50, 50)
  kruh(t, 17, 20, 30, 2)
  kruh(t, 13, 40, 25, 3)
  kruh(t, 10, 15, 15, 1)
  kruh(t, 8, 15, 15, 0)
  vykresli(t, 5)
  

 1. Riešenie:

  def zapis(tab, meno_suboru):
    with open(meno_suboru, 'w') as subor:
      for riadok in tab:
        for prvok in riadok:
          print(prvok, end=' ', file=subor)
        print(file=subor)
  

 1. Riešenie:

  def citaj(meno_suboru):
    vysl = []
    with open(meno_suboru) as subor:
      for riadok in subor:
        riadok = riadok.split()
        for i in range(len(riadok)):
          riadok[i] = int(riadok[i])
        vysl.append(riadok)
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def do_radu(tab):
    vysl = []
    for riadok in tab:
      vysl.extend(riadok)
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def do_dvojrozmernej(postupnost, sirka):
    vysl = []
    riadok = []
    for prvok in postupnost:
      riadok.append(prvok)
      if len(riadok) == sirka:
        vysl.append(riadok)
        riadok = []
    if riadok:
      vysl.append(riadok)
    return vysl
  

  alebo:

  def do_dvojrozmernejx(postupnost, sirka):
    vysl = []
    zoz = list(postupnost)
    while zoz:
      vysl.append(zoz[:sirka])
      zoz = zoz[sirka:]
    return vysl