Riešenie úloh 14. cvičenia


 1. Riešenie:

  class Cas:
    def __init__(self, hodiny, minuty):
      self.hodiny = hodiny
      self.minuty = minuty
  
    def vypis(self):
      print('čas je', f'{self.hodiny}:{self.minuty:02}')
  

 1. Riešenie:

  class Cas:
    def __init__(self, hodiny, minuty):
      self.hodiny = hodiny
      self.minuty = minuty
  
    def vypis(self):
      print('čas je', f'{self.hodiny}:{self.minuty:02}')
  
    def str(self):
      return f'{self.hodiny}:{self.minuty:02}'
  

 1. Riešenie:

  class Cas:
    def __init__(self, hodiny, minuty):
      self.hodiny = hodiny
      self.minuty = minuty
  
    def vypis(self):
      print('čas je', f'{self.hodiny}:{self.minuty:02}')
  
    def str(self):
      return f'{self.hodiny}:{self.minuty:02}'
  
    def pridaj(self, hodiny, minuty):
      self.hodiny += hodiny + (self.minuty+minuty) // 60
      self.minuty = (self.minuty+minuty) % 60
  

 1. Riešenie:

  def neskor(cas, hodiny, minuty):
    novy = Cas(cas.hodiny, cas.minuty)
    novy.pridaj(hodiny, minuty)
    return novy
  

  alebo:

  def neskor(cas, hodiny, minuty):
    novy = Cas(hodiny, minuty)
    novy.pridaj(cas.hodiny, cas.minuty)
    return novy
  

 1. Riešenie:

  zoznam = [Cas(8, 10)]
  for i in range(14):
    zoznam.append(neskor(zoznam[-1], 0, 50))
  for c in zoznam:
    print(c.str(), end=' ')
  

  alebo:

  cas = Cas(8, 10)
  zoznam = [cas]
  for i in range(14):
    cas = neskor(cas, 0, 50)
    zoznam.append(cas)
  for c in zoznam:
    print(c.str(), end=' ')
  

 1. Riešenie:

  class Zlomok:
    def __init__(self, citatel, menovatel):
      self.citatel, self.menovatel = citatel, menovatel
  
    def vypis(self):
      print(f'zlomok je {self.citatel}/{self.menovatel}')
  

 1. Riešenie:

  class Zlomok:
    def __init__(self, citatel, menovatel):
      self.citatel, self.menovatel = citatel, menovatel
  
    def vypis(self):
      print(f'zlomok je {self.citatel}/{self.menovatel}')
  
    def str(self):
      return f'{self.citatel}/{self.menovatel}'
  
    def float(self):
      return self.citatel / self.menovatel
  

 1. Riešenie:

  class Body:
    def __init__(self):
      self.body = 0
  
    def pridaj(self):
      self.body += 1
  
    def uber(self):
      self.body -= 1
  
    def kolko(self):
      return self.body
  

 1. Riešenie:

  class Subor:
    def __init__(self, meno_suboru):
      self.meno = meno_suboru
      with open(meno_suboru, 'w'):
        pass
  
    def pripis(self, text):
      with open(self.meno, 'a') as subor:
        print(text, file=subor)
  
    def vypis(self):
      with open(self.meno) as subor:
        for riadok in subor:        # môže byť aj print(subor.read())
          print(riadok, end='')
  

 1. Riešenie:

  class Zoznam:
    def __init__(self):
      self.zoznam = []
  
    def pridaj(self, prvok):
      if prvok not in self.zoznam:
        self.zoznam.append(prvok)
  
    def vyhod(self, prvok):
      if prvok in self.zoznam:
        self.zoznam.remove(prvok)
  
    def je_v_zozname(self, prvok):
      return prvok in self.zoznam
  
    def vypis(self):
      print('zoznam:', ', '.join(self.zoznam))
  

 1. Riešenie:

  class TelefonnyZoznam:
    def __init__(self):
      self.zoznam = []
  
    def vypis(self):
      for meno, telefon in self.zoznam:
        print(f'{meno}: {telefon}')
  
    def pridaj(self, meno, telefon):
      for i in range(len(self.zoznam)):
        if self.zoznam[i][0] == meno:
          self.zoznam[i] = meno, telefon
          return
      self.zoznam.append((meno, telefon))
  

 1. Riešenie:

  import tkinter
  
  class Okno:
    def __init__(self, text):
      self.canvas = tkinter.Canvas(height=100)
      self.canvas.pack()
      self.id = self.canvas.create_text(190, 50, text=text, font='arial=50')
  
  
    def zmen(self, text):
      self.canvas.itemconfig(self.id, text=text)
  
    def farba(self, farba):
      self.canvas.itemconfig(self.id, fill=farba)
  
  okno = Okno('ahoj')
  okno.farba('red')
  okno.zmen('Python')
  okno2 = Okno('hello')
  okno2.farba('green')