Riešenie 19. cvičenia


 1. Napríklad:

  import time
  import random
  
  def nahodne():
    n = int(input('zadaj n: '))
    start = time.time()
    zoznam = []
    for i in range(n):
      zoznam.append(random.randint(1, n))
    print('vyrob zoznam:', round(time.time()-start, 3))
    start = time.time()
    zoznam.sort()
    print('utried zoznam:', round(time.time()-start, 3))
  
  nahodne()
  

 1. Riešenie:

  def vyrob(n):
    zoz = list(range(10, 100))
    zoz = random.sample(zoz, n)
    return sorted(zoz)
  

  alebo

  def vyrob(n):
    return sorted(random.sample(range(10, 100), n))
  

 1. Riešenie:

  def hladaj(zoznam, hodnota):
    zac, kon = 0, len(zoznam)-1
    while zac <= kon:
      stred = (zac+kon) // 2
      for p in zoznam:
        print(p, end=' ')
      print()
      ret = [' '] * len(zoznam)
      ret[zac], ret[kon], ret[stred] = ' z', ' k', ' s'
      for p in ret:
        print(p, end=' ')
      print()
      if zoznam[stred] < hodnota:
        zac = stred+1
      elif zoznam[stred] > hodnota:
        kon = stred-1
      else:
        return True
    return False
  
  hladaj(vyrob(20), 50)
  

 1. Riešenie:

  vyska = {'Igor': 197, 'Mariana': 160, 'Adam': 176, 'Tomáš': 180,
       'Daniela': 165, 'Sabína': 171, 'Martin': 191, 'Eva': 170,
       'Erik': 184, 'Anna': 166, }
  

 1. Riešenie:

  def vypis(slovnik):
    for kluc in sorted(slovnik):
      print(kluc, slovnik[kluc])
  

 1. Riešenie:

  def vypis(slovnik):
    zoz = []
    for kluc, hodnota in slovnik.items():
      zoz.append((hodnota, kluc))
    for hodnota, kluc in sorted(zoz):
      print(kluc, hodnota)
  

 1. Riešenie:

  def priemer(slovnik):
    return sum(slovnik.values()) / len(slovnik)
  

 1. Riešenie:

  def vypis2(slovnik):
    priemer = sum(slovnik.values()) / len(slovnik) # alebo priemer(slovnik)
    for kluc, hodnota in slovnik.items():
      if hodnota < priemer:
        text = 'pod'
      elif hodnota > priemer:
        text = 'nad'
      else:
        text = ''
      print(kluc, hodnota, text+'priemer')
  

 1. Riešenie:

  def len_od_do(slovnik, od, do):
    novy = {}
    for kluc, hodnota in slovnik.items():
      if od <= hodnota <= do:
        novy[kluc] = hodnota
    return novy
  

 1. Riešenie:

  def prevrat(slovnik):
    novy = {}
    for kluc, hodnota in slovnik.items():
      try:
        novy[hodnota].append(kluc)
      except KeyError:
        novy[hodnota] = [kluc]
    return novy
  

 1. Riešenie:

  import random
  
  def dve_kocky(n):
    f = {}
    for i in range(n):
      hod = random.randint(1, 6) + random.randint(1, 6)
      f[hod] = f.get(hod, 0) + 1
    return f
  

 1. Riešenie:

  def delitele(od, do):
    d = {}
    for n in range(od, do+1):
      zoz = []
      for i in range(1, n+1):
        if n%i == 0:
          zoz.append(i)
      d[n] = zoz
    return d
  
  def len_deletele(slovnik, k):
    d = set()
    for n, zoz in slovnik.items():
      if len(zoz) == k:
        d.add(n)
    return d
  

 1. Riešenie:

  def pretypuj(nazov, hodnota):
    typ = {'int': int, 'float': float, 'list': list,
        'tuple': tuple, 'str': str, 'set': set}
    return typ[nazov](hodnota)
  

 1. Riešenie:

  def opakuju(meno_suboru):
    tab = {}
    with open(meno_suboru, encoding='utf-8') as text:
      for riadok in text:
        tab[riadok] = tab.get(riadok, 0) + 1
    for riadok, pocet in tab.items():
      if pocet >= 3:
        print(riadok, end='')
  

 1. Riešenie:

  def dvojice(meno_suboru):
    tab = {}
    with open(meno_suboru, encoding='utf-8') as text:
      for slovo in text.read().lower().split():
        for i in range(len(slovo)-1):
          tab[slovo[i:i+2]] = tab.get(slovo[i:i+2], 0) + 1
    return tab
  

  alebo

  def dvojice(meno_suboru):
    tab = {}
    with open(meno_suboru, encoding='utf-8') as text:
      znak1 = ' '
      for znak2 in text.read().lower():
        if znak1 not in ' \n' and znak2 not in ' \n':
          tab[znak1+znak2] = tab.get(znak1+znak2, 0) + 1
        znak1 = znak2
    return tab
  

 1. Riešenie:

  >>> vyska = {'Igor': 191, 'Mariana': 160, 'Adam': 171, 'Tomáš': 180,
         'Daniela': 160, 'Sabína': 171, 'Martin': 191, 'Eva': 171,
         'Erik': 180, 'Anna': 160, }
  >>> a = prevrat(vyska)
  >>> with open('subor.txt', 'w') as text:
      json.dump(a, text)
  >>> b = {"191": ["Igor", "Martin"], "160": ["Mariana", "Daniela", "Anna"],
       "171": ["Adam", "Sab\u00edna", "Eva"], "180": ["Tom\u00e1\u0161", "Erik"]}
  >>> a == b
  False
  

  Výsledok je False, lebo v JSON-súboroch sú kľuče asociatívnych polí vždy len reťazce.