Záverečný test z Programovania (2) 2015/2016


 1. Máme daný slovník:

  d = {'bum' :7, 'bom':3, 'bam' :5, 'bim' :6, 'bem' :2}
  

  Zistite, čo vráti tento kód:

  '.'.join(b for a, b in sorted((d[x],x) for x in d))
  

 1. Vrchol spájaného zoznamu je definovaný takto:

  class Vrchol:
    def __init__(self, data, next=None):
      self.data, self.next = data, next
  

  Napíšte funkciu kopia, ktorá dostáva ako parameter začiatok nejakého zoznamu a vráti nový zoznam, ktorý je kópiou pôvodného:

  def kopia(zoznam):
    ...
  

 1. Do triedy Zoznam dopíšte metódu vyhod2(), ktorá z momentálneho zoznamu vyhodí každý druhý vrchol:

  class Vrchol:
    def __init__(self, data, next):
      self.data = data
      self.next = next
  
  class Zoznam:
    def __init__(self):
      self.zac = None
  
    def vyhod2(self):
      pom = self.zac
      while ________________________________________:
        _____________________
        pom = pom.next
  

 1. Na začiatku bol zásobník prázdny. Potom sme vykonali niekoľko operácií push a pop.

  Zistite, čo sa vypíše po spustení:

  print('pre zasobnik:')
  for x in 7, 3, 5, 11, 3, 8, 4:
    push(x)
  for x in range(6):
    print(pop(), pop(), end=' ')
    push(x)
  print(pop())
  

  Na začiatku bol rad prázdny. Potom sme vykonali niekoľko operácií enqueue a dequeue.

  Zistite, čo sa vypíše po spustení:

  print('pre rad:')
  for x in 7, 3, 5, 11, 3, 8, 4:
    enqueue(x)
  for x in range(6):
    print(dequeue(), dequeue(), end=' ')
    enqueue(x)
  print(dequeue())
  

 1. Máme dané dva výpisy toho istého binárneho stromu. Nakreslite tvar tohto stromu a vypíšte aj strom.preorder():

  >>> print(strom.inorder())
  3 5 10 2 1 6 7 9 4 8
  >>> print(strom.postorder())
  3 10 2 5 7 6 1 8 4 9
  

 1. Dopíšte do stromu na obrázku čísla z postupnosti range(20) tak, aby vznikol binárny vyhľadávací strom:

  image/test2015c_1.png

 1. Nakreslite aritmetický strom, pre ktorý je táto postupnosť postorderom:

  4 5 + 22 7 / 9 - *
  

 1. Máme daný algoritmus quick sort:

  def quick_sort(pole):
    def rozdel(z, k):
      pivot, index = pole[z], z
      for i in range(z + 1, k + 1):
        if pole[i] < pivot:
          index += 1
          pole[i], pole[index] = pole[index], pole[i]
      pole[z], pole[index] = pole[index], pole[z]
      return index
  
    def quick_sort1(z, k):
      if z < k:
        index = rozdel(z, k)
        quick_sort1(z, index - 1)
        quick_sort1(index + 1, k)
  
    quick_sort1(0, len(pole) - 1)
  

  Zapíšte obsah poľa po každom návrate z funkcie rozdel, pričom na začiatku boli v poli:

  68

  58

  25

  32

  88

  82

  37

  86

  95

  15

  Prvok v riadku tabuľky, ktorý bol pritom pivotom, zakrúžkujte.


 1. Nakreslite orientovaný ohodnotený graf, ktorý sme zapísali pomocou asociatívneho poľa vrcholov s asociatívnymi poľami susedov:

  graf = {15: {14: 'ke', 10: 'bl'}, 4: {17: 'sc', 14: 'pk'}, 10: {14: 'nz'},
      17: {10: 'ma'}, 14: {10: 'ds'}}
  

 1. Na daný graf sme spustili algoritmus do šírky, pričom sa nevypisovalo poradové číslo vrcholu ale hodnota uložená vo vrchole (jednoznakový reťazec v premennej meno). Ako boli uložené hodnoty vo vrcholoch grafu, keď sa presne v tomto poradí vypísali znaky 'p r o g r a m u j e p y t h o n' a pritom prehľadávanie začalo vo vrchole 10.

  image/test2015c_2.png
  def vypis_dosirky(v):
    queue = [v]
    visited = set()
    while len(queue) != 0:
      v = queue.pop(0)
      if v not in visited:
        visited.add(v)
        print(pole[v].meno, end=' ')
        for i in sorted(pole[v].sus):
          if i not in visited:
            queue.append(i)