Záverečný test z Programovania (2) 2016/2017


 1. Turingov stroj je zadaný tabuľkou:

  start

  jeden

  dva

  x

  > jeden

  > dva

  > start

  y

  > start

  > jeden

  > dva

  _

  = stop

  Stavy sú: start, jeden, dva, stop (koncový) a symboly na páske: x, y, _ (prázdny).

  Zistite, ktoré z uvedených reťazcov budú týmto turingovým strojom akceptované?

  1. xyxyxyx

  2. yyxyyxy

  3. xyyyyyx

  4. xxxxxxx


 1. Zistite, čo vypíše táto funkcia:

  def test(slovo):
    queue = Queue()
    for znak in slovo:
      try:
        p = queue.dequeue()
        queue.enqueue(znak)
        queue.enqueue(p)
      except EmptyError:
        queue.enqueue(znak)
    while not queue.empty():
      print(queue.dequeue(), end='')
    print()
  
  test('abcdef')
  

  Výpis:


 1. Zadaný aritmetický výraz:

  1 + (2 + 3) * 4 / (5 - 6) + 7 * 8
  

  prepíšte do

  1. prefixového zápisu

  2. postfixového zápisu

  Operácie s rovnakou prioritou sa vyhodnocujú zľava doprava.


 1. Napíšte funkciu vyhod_posledny(zoznam), v ktorej parametrom je referencia na začiatok zoznamu typu Vrchol (alebo None). Funkcia vráti referenciu na pôvodný zoznam, ktorý už bude bez posledného prvku:

  class Vrchol:
    def __init__(self, data, next=None):
      self.data, self.next = data, next
  
  def vyhod_posledny(zoznam):
  
  
  
  
    return zoznam
  

 1. Rekurzívna funkcia vytvor_uplny() by mala vrátiť úplný binárny strom, v ktorom v listoch budú 0, v ich predkoch budú 1, v každej úrovni bližšie ku koreňu bude o 1 väčšie číslo, až v koreni by teda mala byť výška celého stromu - teda n:

  class Vrchol:
    def __init__(self, data, left=None, right=None):
      self.data, self.left, self.right = data, left, right
  
  def vytvor_uplny(n, cislo=0):
    if cislo > n:
      return 0
    lavy = pravy = vytvor_uplny(n - 1, cislo + 1)
    koren = Vrchol(n - cislo, lavy, pravy)
    return koren
  

  Opravte všetky (štyri) chyby v tele funkcie.


 1. Pre daný strom vpíšte do vrcholov hodnoty tak, aby výpisom pre postupnosť postorder bolo 'programovanie'.

  image/test2016c_1.png

 1. Pre daný prefixový zápis

  * + / a b - c d + e f
  

  nakreslite príslušný aritmeticky strom.


 1. Tento strom možno nespĺňa podmienky BVS (binárny vyhľadávací strom). Označte minimálny počet vrcholov stromu, ktorým keby sme navzájom vymenili ich hodnoty, dostaneme BVS.

  image/test2016c_2.png

 1. Táto verzia triedenia vkladaním v niektorých situáciách vypisuje momentálny obsah celého zoznamu. Vypíšte tieto kontrolné výpisy:

  def insert_sort(zoz):
    for i in range(len(zoz) - 1):
      prvok = zoz.pop(i + 1)
      while i >= 0 and zoz[i] > prvok:
        i -= 1
      zoz.insert(i + 1, prvok)
      print(zoz)
  
  p = [5, 9, 4, 3, 6, 10, 1, 8, 2, 7]
  insert_sort(p)
  

  riadky výpisu:


 1. Označte písmenami vrcholy grafu na obrázku

  image/test2016c_3.png

  ak poznáte túto jeho reprezentáciu:

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  A

  0

  1

  0

  1

  0

  1

  B

  1

  0

  0

  1

  1

  0

  C

  0

  0

  0

  0

  0

  1

  D

  1

  1

  0

  0

  0

  1

  E

  0

  1

  0

  0

  0

  1

  F

  1

  0

  1

  1

  1

  0