Riešenie úloh 2. cvičenia


 1. Riešenie pre prvý spájaný zoznam:

  's' -> 'o' -> 'v' -> 'a' -> None
  

  Riešenie pre druhý spájaný zoznam:

  'V' -> 'I' -> 'R' -> 'U' -> 'S' -> None
  

 1. Riešenie:

  z = Vrchol(3.14, Vrchol('6.28', Vrchol(9.42, Vrchol(None, Vrchol(15.7)))))
  vypis(z)
  z = vyrob((3.14, '6.28', 9.42, None, 15.7))
  vypis(z)
  

 1. Riešenie:

  >>> zoz = vyrob(range(4, 32, 7))
  >>> vypis(zoz)
    4 -> 11 -> 18 -> 25 -> None
  >>> zoz.next.data = (10, 12)
  >>> vypis(zoz)
    4 -> (10, 12) -> 18 -> 25 -> None
  

 1. Riešenie:

  >>> zoz = vyrob('strc prst skrz krk'.split())
  >>> vypis(zoz)
    'strc' -> 'prst' -> 'skrz' -> 'krk' -> None
  >>> zoz.next.next = Vrchol({1: 2}, zoz.next.next)
  >>> vypis(zoz)
    'strc' -> 'prst' -> {1: 2} -> 'skrz' -> 'krk' -> None
  

 1. Riešenie:

  def zmen_parne(zoznam, hodnota=0):
    while zoznam is not None:
      if isinstance(zoznam.data, int) and zoznam.data % 2 == 0:
        zoznam.data = hodnota
      zoznam = zoznam.next
  

 1. Riešenie:

  def pocty(zoznam, hodnota=0):
    p1 = p2 = 0
    while zoznam is not None:
      try:
        if zoznam.data > hodnota:
          p1 += 1
        if zoznam.data < hodnota:
          p2 += 1
      except TypeError:
        pass
      zoznam = zoznam.next
    return p1, p2
  

 1. Riešenie:

  def zdvoj(zoznam):
    while zoznam is not None:
      try:
        zoznam.data *= 2
      except TypeError:
        pass
      zoznam = zoznam.next
  

 1. Riešenie:

  def to_str(zoznam):
    vysl = []
    while zoznam is not None:
      vysl.append(repr(zoznam.data))
      zoznam = zoznam.next
    vysl.append('None')
    return ' -> '.join(vysl)
  

 1. Riešenie:

  1 -> 3 -> 5 -> 9 -> 7 -> 11 -> 13 -> None
  

  Päť priradení vymení navzájom štvrtý a piaty prvok.


 1. Riešenie:

  def vyhod_prvy(zoznam):
    if zoznam is None:
      return None
    return zoznam.next
  

 1. Riešenie:

  def vyhod_druhy(zoznam):
    if zoznam is not None and zoznam.next is not None:
      zoznam.next = zoznam.next.next
  

 1. Riešenie:

  def vyhod_za(zoznam, hodnota):
    while zoznam is not None:
      if zoznam.data == hodnota:
        if zoznam.next is not None:
          zoznam.next = zoznam.next.next
        return
      zoznam = zoznam.next
  

 1. Riešenie:

  def vyhod_posledny(zoznam):
    if zoznam is None or zoznam.next is None:
      return None
    pom = zoznam
    while pom.next.next is not None:
      pom = pom.next
    pom.next = None
    return zoznam
  

 1. Riešenie:

  def vyhod_kazdy_druhy(zoznam):
    while zoznam is not None and zoznam.next is not None:
      zoznam.next = zoznam.next.next
      zoznam = zoznam.next
  

 1. Riešenie:

  def pocet(zoznam):
    if zoznam is None:
      return 0
    return 1 + pocet(zoznam.next)
  

 1. Riešenie:

  def sucet(zoznam):
    if zoznam is None:
      return 0
    if isinstance(zoznam.data, (int, float)):
      return zoznam.data + sucet(zoznam.next)
    return sucet(zoznam.next)
  

 1. Riešenie:

  def spoj(zoz1, zoz2):
    if zoz1 is None:
      return zoz2
    pom = zoz1
    while pom.next is not None:
      pom = pom.next
    pom.next = zoz2
    return zoz1
  

 1. Riešenie:

  def prevratena_kopia(zoznam):
    vysl = None
    while zoznam is not None:
      vysl = Vrchol(zoznam.data, vysl)
      zoznam = zoznam.next
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def mapuj(funkcia, zoznam):
    while zoznam is not None:
      try:
        zoznam.data = funkcia(zoznam.data)
      except:
        pass
      zoznam = zoznam.next
  

 1. Riešenie:

  def filtruj(podmienka, zoznam):
    while zoznam is not None and not podmienka(zoznam.data):
      zoznam = zoznam.next
    if zoznam is None:
      return None
    pom = zoznam
    while pom.next is not None:
      if podmienka(pom.next.data):
        pom = pom.next
      else:
        pom.next = pom.next.next
    return zoznam