Priebeh zimného semestra

Vyučovanie počas semestra sa skladá z

  • týždenne dve dvojhodinové prednášky

  • týždenne dve dvojhodinové cvičenia

  • skoro každý týždeň jedno domáce zadanie - týždenný projekt

  • jeden semestrálny projekt

  • dva priebežné testy

  • praktická skúška pri počítači