Riešenie úloh 1. cvičenia


 1. Riešenie:

  a1 = 3 ** (1/2)        # môžeme zapísať 3 ** 0.5
  a2 = 5 ** (1/3) / 3
  a3 = (1024 ** (1/5)) ** 5   # (1024 ** 0.2) ** 5
  a4 = (2 ** 20) ** (1/10)    # (2 ** 20) ** 0.1
  print('a1 =', a1)
  print('a2 =', a2)
  print('a3 =', a3)
  print('a4 =', a4)
  

 1. Riešenie:

  >>> pi = 3.141592653589793
  
  >>> pi1 = 223 / 71
  >>> pi1
    3.140845070422535
  >>> pi1 - pi
    -0.0007475831672580924
  
  >>> pi2 = 22/17 + 37/47 + 88/83
  >>> pi2
    3.1415926534674368
  >>> pi2 - pi
    -1.2235634727630895e-10
  
  >>> pi3 = 99**2 / (2206 * 2**0.5)
  >>> pi3
    3.1415927300133055
  >>> pi3 - pi
    7.642351240733092e-08
  
  >>> pi4 = ((5 ** 0.5 + 6) ** 0.5 + 7) ** 0.5
  >>> pi4
    3.1416325445036177
  >>> pi4 - pi
    3.989091382461396e-05
  
  >>> pi5 = (10**100 / 11222.11122) ** (1/193)
  >>> pi5
    3.1415926536438223
  >>> pi5 - pi
    5.402922553798817e-11
  

 1. Riešenie:

  meno = input('zadaj meno: ')
  vek = int(input('zadaj vek: '))
  print(meno, 'má', vek, 'rokov')
  print(meno, 'bude mať o rok', vek+1)
  print(meno, 'bude mať o 10 rokov', vek+10)
  

 1. Riešenie:

  pi = 3.14159
  r = float(input('zadaj polomer: '))
  print('obvod je', 2 * pi * r)
  print('obsah je', pi * r ** 2)
  

 1. Riešenie:

  a = float(input('zadaj veľkosť strany kocky: '))
  print('stenová uhlopriečka je', round(a * 2 ** 0.5, 2))
  print('telesová uhlopriečka je', round(a * 3 ** 0.5, 2))
  
 2. Riešenie:

  cislo = int(input('zadaj číslo: '))
  print(cislo // 10, cislo % 10)
  print(cislo // 100, cislo % 100)
  print(cislo // 1000, cislo % 1000)
  print(cislo // 10000, cislo % 10000)
  

 1. Riešenie:

  prve = input('zadaj 1. slovo: ')
  druhe = input('zadaj 2. slovo: ')
  tretie = input('zadaj 3. slovo: ')
  print(prve, druhe, tretie)
  print(prve, tretie, druhe)
  print(druhe, prve, tretie)
  print(druhe, tretie, prve)
  print(tretie, prve, druhe)
  print(tretie, druhe, prve)
  

 1. Riešenie:

  text = input('zadaj text: ')
  print((text + '\n') * 10)
  

 1. Riešenie (pre 21.9.2021, t.j. 12 rokov, 8 mesiacov, 21 dní):

  dni = 365*12 + 8*30 + 21
  print('pocet dni je', dni)
  hodin = dni * 24
  sekund = hodin * 3600
  print('pocet hodin je', hodin)
  print('pocet sekund je', sekund)
  

 1. Riešenie:

  pocet = int(input('zadaj počet bajtov: '))
  max = 256 ** pocet - 1
  print('maximálna hodnota je', max)
  

  Počet cifier najväčšieho 100 bajtového čísla je 241 a pre 1000 bajtov je 2409. Vieme to zistiť tak, že dané číslo najprv prevedieme na znakový reťazec a potom zistíme počet znakov tohto reťazca. Napríklad:

  pocet = 0
  for z in str(256**100 - 1):
    pocet += 1
  print('pocet cifier =', pocet)
  

 1. Riešenie:

  n = int(input('zadaj n: '))
  print(f'na {n}. políčku bude {2 ** (n-1)} zrniek ryže')
  print('na 64. políčku bude', round(2 ** 63 / 50 / 1000000, 2), 'ton ryže')
  

 1. Riešenie:

  cislo1 = int(input('zadaj 1. číslo: '))
  cislo2 = int(input('zadaj 2. číslo: '))
  print(f'{cislo1}+{cislo2}={cislo1+cislo2}')