Riešenie úloh 8. cvičenia


 1. Riešenie:

  def vypis_typy(zoznam):
    for prvok in zoznam:
      if type(prvok) == int or type(prvok) == float:
        print(prvok, '- číslo')
      elif type(prvok) == str:
        print(prvok, '- reťazec')
      else:
        print(prvok, '- iný typ')
  

 1. Riešenie:

  def nakup(zoznam):
    vysl = 0
    for i in range(0, len(zoznam), 2):
      vysl += zoznam[i] * zoznam[i+1]
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def sucin(zoznam):
    vysl = 1
    for p in zoznam:
      vysl *= p
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def vypis(zoznam, pocet=1):
    for i, prvok in enumerate(zoznam):
      if (i+1) % pocet == 0 or i == len(zoznam)-1:
        print(prvok)  # znamená end='\n'
      else:
        print(prvok, end=' ')
  

  alebo

  def vypis(zoznam, pocet=1):
    p = 1
    for prvok in zoznam:
      if p == pocet:
        print(prvok)  # znamená end='\n'
        p = 1
      else:
        print(prvok, end=' ')
        p += 1
    if p != 1:
      print()
  

  alebo

  def vypis(zoznam, pocet=1):
    p = 0
    for prvok in zoznam:
      print(prvok, end=' ')
      p = (p + 1) % pocet
      if p == 0:
        print()
    if p:
      print()
  

 1. Riešenie:

  def spoj(zoznam, retazec=''):
    vysl = ''
    if zoznam:
      vysl = str(zoznam[0])
      for prvok in zoznam[1:]:
        vysl += retazec + str(prvok)
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def zacina(zoznam, zacina_retazcom):
    vysl = []
    for pr in zoznam:
      if pr[:len(zacina_retazcom)] == zacina_retazcom:
        vysl.append(pr)
    return vysl
  

  alebo:

  def zacina(zoznam, zacina_retazcom):
    vysl = []
    for pr in zoznam:
      if pr.startswith(zacina_retazcom):
        vysl.append(pr)
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def zostupne(zoznam):
    for i in range(1, len(zoznam)):
      if zoznam[i-1] < zoznam[i]:
        return False
    return True
  

 1. Riešenie:

  def postupnost(start, koniec, krok=1):
    vysl = []
    x = start
    if krok:
      while krok > 0 and x < koniec or krok < 0 and x > koniec:
        vysl.append(x)
        x += krok
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def sucet(zoznam1, zoznam2):
    vysl = []
    ix = min(len(zoznam1), len(zoznam2))
    for i in range(ix):
      vysl.append(zoznam1[i] + zoznam2[i])
    return vysl + zoznam1[ix:] + zoznam2[ix:]
  

 1. Riešenie:

  def kresli_kruhy(zoznam, r):
    x, y = r + 10, 100
    for farba in zoznam:
      canvas.create_oval(x - r, y - r, x + r, y + r, fill=farba)
      x += 2 * r
  

 1. Riešenie:

  def kresli_stvorce(zoznam):
    x, y = 10, 250
    for i in range(0, len(zoznam), 2):
      a, farba = zoznam[i:i + 2]
      canvas.create_rectangle(x, y, x + a, y - a, fill=farba)
      x += a
  

 1. Riešenie:

  def nahodny_zoznam(n, od, do):
    vysl = []
    for i in range(n):
      vysl.append(random.randint(od, do))
    return vysl
  
  def histogram(zoznam):
    x, y = 10, 250
    sirka = 360 // len(zoznam)
    for hodnota in zoznam:
      farba = f'#{random.randrange(256**3):06x}'
      canvas.create_rectangle(x, y, x + sirka, y - hodnota, fill=farba)
      x += sirka
  

 1. Riešenie:

  def kresli_polygon(zoznam_x, zoznam_y):
    zoz = []
    for i in range(len(zoznam_x)):
      zoz.extend([zoznam_x[i], zoznam_y[i]])
    canvas.create_polygon(zoz, outline='black',
               fill=f'#{random.randrange(256**3):06x}')
  

 1. Riešenie:

  def replace_novy(zoznam, co, zaco):
    vysl = []
    for prvok in zoznam:
      if prvok == co:
        prvok = zaco
      vysl.append(prvok)
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def replace(zoznam, co, zaco):
    for i, prvok in enumerate(zoznam):
      if prvok == co:
        zoznam[i] = zaco
  

 1. Riešenie:

  def dvojice(zoznam):
    i = 0
    while i < len(zoznam)-1:
      zoznam[i:i + 2] = [zoznam[i] + zoznam[i + 1]]
      i += 1
  

 1. Riešenie:

  def fibonacci(zoznam, n):
    for i in range(n):
      zoznam.append(sum(zoznam[-2:]))
  

 1. Riešenie:

  def rozklad(cislo):
    vysl = []
    i = 2
    while cislo > 1:
      if cislo % i == 0:
        vysl.append(i)
        cislo //= i
      else:
        i += 1
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def zoznam_cifier(cislo):
    vysl = list(str(cislo))
    for i in range(len(vysl)):
      vysl[i] = int(vysl[i])
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def cislo_zo_zoznamu(zoznam):
    vysl = ''
    for prvok in zoznam:
      vysl += str(prvok)
    return int(vysl)
  

 1. Riešenie:

  def citaj_cisla(meno_suboru):
    vysl = []
    with open(meno_suboru) as subor:
      for riadok in subor:
        vysl.append(int(riadok))
    return vysl
  

 1. Riešenie:

  def prevrat(meno_suboru):
    with open(meno_suboru) as subor:
      zoznam = subor.readlines()
    with open(meno_suboru, 'w') as subor:
      for riadok in reversed(zoznam):
        subor.write(riadok)
  

 1. Riešenie:

  def stvorec(x, y, r, uhol):
    vysl = []
    for u in range(uhol, 360 + uhol, 90):
      vysl.append(x + r * cos(radians(u)))
      vysl.append(y + r * sin(radians(u)))
    return vysl