Programovanie v Pythone 2023/20242. priebežný test

V utorok 12.decembra prebehne 2.priebežný test v čase riadnych cvičení. Riešite úlohy, ktoré sú podobné úlohám z cvičení v tomto semestri. Riešenia budete odovzdávať do LISTu, ktorý ich bude testovať a bodovať podobne ako týždenné projekty. Maximálne sa dá získať 10 bodov a nesiete si ich ku skúške.

Na termín testu (8:10 alebo 13:10) sa prihláste v AIS2.

Priebežné testy nemajú náhradné ani opravné termíny.

Skúšky

Praktická časť skúšky prebieha v učebniach F1-223 a F2-295. Termíny skúšok v zimnom semestri:

  • 3. riadne termíny:

    • 11.1.2024 od 13:00 do 16:00

    • 18.1.2024 od 13:00 do 16:00

    • 25.1.2024 od 13:00 do 16:00

  • 1. opravný termín: 1.2.2024 od 9:00 do 12:00

  • 2. opravný termín: 8.2.2024 od 9:00 do 12:00

Na tieto termíny sa musíte zapísať v AIS2 - ale až po 12.12.2023 15:00. Neučasť na riadnom termíne označuje známku Fx a predpokladám, že si ju opravíte na jednom (alebo oboch) z opravných termínov.