Programovanie v Pythone 2022/2023


Letný semesterZimný semester

Skúšky

Praktická časť skúšky prebieha v halách H3 a H6. Termíny skúšok v zimnom semestri:

Na tieto termíny sa musíte zapísať v AIS2 - ale až po 13.12.2022 15:00. Neučasť na riadnom termíne označuje známku Fx a predpokladám, že si ju opravíte na jednom (alebo oboch) z opravných termínov.