Programovanie v Pythone 2023/2024Letný semester

Skúšky

Praktická časť skúšky prebieha v halách H3 a H6. Termíny skúšok v letnom semestri:

  • 2. riadne termíny:

  • 1. opravný termín: 20.6.2024 od 8:30 do 11:30

  • 2. opravný termín: 27.6.2024 od 8:30 do 11:30

Na tieto termíny sa musíte zapísať v AIS2 - ale až po 21.5.2024 (termín priebežného testu). Neučasť na riadnom termíne označuje známku Fx a predpokladám, že si ju opravíte na jednom (alebo druhom) z opravných termínov.

Môžete sa inšpirovať skúškovými zadaniami z minulého roku. Všetky tieto zadania si môžete vyskúšať aj otestovať v L.I.S.T.e.Zimný semester